เบเรสฟอร์ด เอสเตท

เบเรสฟอร์ด เอสเตท

GRAND RESERVE

วางจำหน่ายแบบจำกัด

รุ่นที่ จำกัด ชีราซ
2015

รุ่นจำกัด Cabernet Sauvignon
2016

BERESFORD EMBLEM

เบเรสฟอร์ด คลาสสิก

คลาสสิค ชีราซ
2019

คลาสสิก Cabernet Sauvignon
2020

375mL คลาสสิก Shiraz
2017

น้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอกเบเรสฟอร์ด
500Ml

ไทย