เบเรสฟอร์ด เอสเตท

สอบถามข้อมูล

BERESFORD TASTING PAVILION

เวลาเปิด

เปิด 7 วัน 10.00 - 17.00 น.
รถโดยสารและหมู่คณะตามการนัดหมายเท่านั้น
252 Blewitt Springs Road, McLaren Flat, ออสเตรเลียใต้ 5171

ติดต่อ
อี: ชิมpavilion@beresfordestates.com.au
โทร: 08 8383 0362

งานแต่งงาน/สอบถามข้อมูล

อี: house@beresfordestate.com.au
โทร: 08 8383 0362

เบอเรสฟอร์ด ไวน์ สอบถามข้อมูล

VALE RESTAURANT ENQURIES

128 Ingoldby Rd, McLaren Flat SA 5171
Cheers@valebrewing.com.au

ส่งอีเมลถึงเรา


    ไทย