เบเรสฟอร์ด เอสเตท

เบเรสฟอร์ด เอสเตท

วางจำหน่ายแบบจำกัด

รุ่นที่ จำกัด ชีราซ
2014

รุ่นจำกัด Cabernet Sauvignon
2016

เบเรสฟอร์ด คลาสสิก

คลาสสิค ชีราซ
2018

คลาสสิก Cabernet Sauvignon
2019

375mL คลาสสิก Shiraz
2017

หอระฆัง

หอระฆังชีราซ
2018

น้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอกเบเรสฟอร์ด
500Ml

ไทย